Práce na dálku: Nový trend?

by Oles

Ještě před pár lety bylo normální dojíždět do práce každý den. Dojížděním trávit někdy is poustu času. Pandemie COVID-19 změnila svět. Během krátké doby přinutila zaměstnavatele i pracovníky přizpůsobit se k práci na dálku. Funguje remote model v IT?A jaké výhody má pro zaměstnavatele?

Přechod k práci na dálku či hybridnímu modelu byl v oboru IT hladký. Zaměstnavatelé i zaměstnanci byli dobře připravení, protože už před pandemií pracovalo v odvětví nadálku na 36 % lidí. (zdroj No Fluff Jobs). Využíval se i proto, že je to s danou pracovní náplní možné.

Remote work sebou nese mnoho plusů pro zaměstnance ifirmy. Odborníci z oblasti byznysu předpovídají, že se vzdálená práce brzy stane běžnou.

 

6 benefitů remote pro zaměstnavatele

 

1. Snížení nákladů

Firmy mohou snížit své náklady na vybavení, pronájem prostorů nebo proplacení cestovného. 

2. Širší nabídka uchazečů

Díky práci na dálku se nemusíte geograficky omezovat, ale můžete najímat pracovníky ze všech koutů světa.

3. Nárůst produktivity

Zaměstnavatelé se častoo bávají snížené productivity práce. Obavy se ale ukázaly jako plané. Lidé, kteří pracují remote si dělají v průběhu dne sice vice přestávek, ale zároveň svépráci věnují mnohem více času.

4. Lepší připravení na katastrofy

Jak ukázal Covid, je dobré mít připravenou strategii pro práci na dálku, která může nastat v případě přírodní katastrofy, lokálního nebo národního stavu nouze nebo přišíření vysocenakažlivé nemoci.

5. Omezení uhlíkových stop

Remote work je skvělý nejen pro business, ale i pro přírodu.

A to nejlepší na konec.

6. Spokojení zaměstnanci

Homeoffice jim umožňuje lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, podporuje rozvoj měkkých dovedností, a to přizpůsobivosti a odolnosti, sebemotivace, komunikace a spolupráce.

 

Práce budoucnosti je práce na dálku. Zaměstnavatelé, kteří stale trvají na práci z kanceláře by mohli o své lidi velmi brzy přijít.Ukazuje se, že firmy, které dokážou nabídnout flexibilní pracovní prostředí, dokážou přilákat ty nejlepšíz aměstnance.

You may also like