Varianty Náboru

by Oles

+ v kanceláři dle potřeby
+ zaměstnanecký vztah
+ osobní a operativní komunikace
+ vhodné pro určité profese

– náklady na pracovní místo
– pracovník nebude chtít realokovat

"in house" kandidát​

+ ne platí se za pracovní místo
+ rychlejší nástup do práce
+ stejné podmínky spolupráce jako s OSVČ v ČR
+ operativní globální spolupráce

– dostupný jenom v odvedené hodiny
– nástroje kontroly

freelance kandidát​

+ pracuje samostatně
+ komplexní řešení úkolů
+ nepotřebuje pracovní místo
+ odměna za výsledky
+ zvýšení efektivity

– vyžaduje další nástroje řízení a kontrolu

outsourcing tým​